Zespół

RBRadosław Bajkowski – Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – magister psychologii. Ukończona specjalność to seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończyłem także 4-letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii SPCh, rekomendowane przez Polską Radę Psychoterapii. Sekcja psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Odbyłem terapię własną o charakterze wglądowym w podejściu psychodynamicznym. Posiadam osobiste doświadczenie związane z programem 12 kroków ku pełni życia oraz pracy w grupach Balinta. Jestem także w trakcie procesu ubiegania się o certyfikat lidera grup Balinta. Posiadam doświadczenie w pracy jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Pracuje pod superwizją. Mąż Moniki i ojciec trójki dzieci. W terapii indywidualnej zajmuję się: współuzależnieniem w relacjach, toksyczne relacje, problemy rodzinne, małżeńskie, zaburzenia lękowe i nerwicowe (w tym także na tle seksualnym), problemy z pogranicza psychologii i duchowości                                                                

                                                   

PastedGraphic-1Piotr Szewczyk  –  absolwent Pedagogicznego Studium Technicznego oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, prowadził długoletnie obserwacje działania kultury korporacyjnej (mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy), posiada osobiste doświadczenie związane z warsztatem ” 12 kroków ku pełni życia” i pracą z grupami, prywatnie mąż Agi i tata Kuby.

                                                 

Agata1a8709fe0d6caf26fe2658dfb93ecc04_large Borowiecka – psycholog, psychoterapeuta w nurcie integratywnym, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie w trakcie certyfikacji w 4-letnim Podyplomowym Studium Psychoterapii SPCh, rekomendowanym przez Polską Radę Psychoterapii Sekcja psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii EAP. Obecnie uzupełnia swoje doświadczenie zawodowe w pracy na grupach Balinta oraz poszerza swoje umiejętności pracy z ciałem Metodą Feldenkraisa. W terapii indywidualnej pracuje w nurcie integratywnym, dostosowując odpowiednie kierunki psychoterapeutyczne do potrzeb i problemów pacjenta. Pracuje pod superwizją.
                                                
Ela Ulatowska Elżbieta Ulatowskapsychoterapeuta integratywny,doradca rodzinny, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Posiada doświadczenie w pracy z narzeczonymi i małżeństwami przeżywającymi kryzysy poprzez kilkuletnią pracę w Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie, Prywatnie żona Piotra i mama Rafała i Franciszka. Prowadzi grupy 12 kroków w Otwocku k. Warszawy.  
                     
                   
Reklamy